Jarní malování do vlhkého papíruSdílet na sociálních sítích

Tuto techniku určitě každý zná a určitě jste jí už někdy zkoušeli. Je jednoduchá a velmi kreativní. Děti mohou zkoumat rozpíjení, míchání barev. Hrají si, objevují různé kombinace a sledují, co barvy a voda vykouzlí na papíru. Ale co dál?

Cíle

 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Očekávané výstupy

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.

Rozkvetlá louka

Pomůcky

 • bílé papíry, nejlépe čtvrtky
 • kulaté štětce
 • kelímek
 • voda
 • anilinové barvy
 • tuš
 • špejle

Popis činnosti:

Namočit papír můžeme několika způsoby. Rozprašovačem, štětcem nebo houbičkou. Na mokrý papír děti nanáší postupně barvy, které se rozpíjí. Voda rychle zasychá, musí tedy papír znovu namáčet. Představíme si rozkvetlou louku, jaké barvy se na ní nachází? Jak asi vypadá? Co na ní může kvést? Rozpíjením barev pomalujeme celý papír a počkáme až zaschne. Připravíme si tuše a špejle, kterými barevnou čtvrtku pomalujeme květinami a vším, co můžeme nalézt na rozkvetlé louce:)

Čtyřlístek

Pomůcky

 • bílé čtvrtky
 • kulaté štětce
 • anilinové barvy
 • kelímek
 • voda
 • nůžky
 • tužka
 • zelená pastelka nebo fixa

Popis činnosti:

Na bílou čtvrtku naneseme znovu rozpíjením odstíny zelené barvy. Až papír zaschne, z druhé strany si nakreslíme srdíčko široké cca 10 cm. To potom vystřihneme a obkreslíme tolikrát, kolikrát se nám vejde na papír. Na čistý bílý papír nalepíme tři (trojlístek), čtyři (čtyřlístek) srdíčka, tak aby špičky směřovaly k sobě. Zelenou fixou nebo pastelkou dokreslíme stonek. Ze zbytků pomalované čtvrtky si děti mohou zkusit vystřihnout své jméno. Obrázek pak můžeme nalepit na zelený papír jako do rámečku.

Obraz

Pomůcky

 • bílé čtvrtky
 • kulaté štětce
 • anilinové barvy
 • kelímek
 • voda
 • lepidlo
 • nůžky

Popis činnosti:

Na bílou čtvrtku si děti nanesou rozpíjením jakékoliv barvy. Až papír zaschne, rozstříhají si ho na různě velké trojúhelníky. Dětem s rozstříháním můžeme pomoci. Z další bílé čtvrtky vytvoříme čtverec, na který začneme lepit trojúhelníky. Obraz na závěr nezapomeneme podepsat a můžeme i zarámovat:)

Justýna Zmeková


Reklama