Výtvarné a vzdělávací aktivity na VelikonoceSdílet na sociálních sítích

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 • rozvoj tvořivosti

Očekávané výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • poznat některá písmena a číslice
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Vajíčka s korálky

Výtvarná aktivita

Pomůcky

 • karton
 • barevné papíry
 • nůžky
 • barevný provázek
 • lepidlo
 • barevné korálky
 • pírka

Z kartonu nebo tvrdého papíru si vystřihneme vajíčko, velikost záleží na Vás. Děti si zvolí barevné papíry, mohou být i se vzory a obkreslí si dvě vajíčka, poté vystřihnou. Barevnou stuhu nebo provázek položí na papír(vajíčko) a přilepí druhé vajíčko na sebe. Na dolní část provázku připevníme barevné pírko a na horní část navlékáme korálky.

Vajíčkové dvojice

Vzdělávací aktivita

Pomůcky

 • šablony kraslic s písmeny a číslicemi
 • lepidlo
 • papír

Šablony si vytiskneme nebo si nakreslíme své na barevné papíry. Děti pak vystřihují kraslice a spojují správné dvojice k sobě. Mohou si vzít lepidlo a nalepit na papír nebo si nechat vajíčka na další hraní.

Velikonoční kostičky

Vzdělávací aktivita

Pomůcky

 • tabulka
 • klíč
 • barevné papíry
 • lepidlo
 • nůžky

Nejprve si z barevných papírů nastříháme proužky a z proužků kostičky. Děti pak podle klíče lepí správný počet kostiček do tabulky s písmeny. Kdo správně nalepí, může si pak vybarvit velikonoční kraslici:)


Reklama