Masopustní tvořeníSdílet na sociálních sítích

Masopustní období trvá od svátku Tří Králů až do Popeleční středy. Je to období velkého hodování a veselí, dříve se hojně konaly zabijačky, taneční zábavy a svatby. Nedílnou součástí je masopustní průvod, kdy se lidé převlékají do různých masek. A my vám opět přinášíme inspiraci na tvoření. Pokud si budete chtít udělat s dětmi Masopustní veselí, nezapomeňte nejpozději do Popeleční středy, která pro tento rok vychází na 22. února.

Autor: Just

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj tvořivosti

Očekávané výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

Koláče a jitrnice z novin – výtvarná aktivita

Pomůcky:

 • hnědá tempera
 • bílé čtvrtky
 • nůžky
 • voda
 • štětce
 • noviny
 • černá fixa
 • tužka
 • lepidlo
 • větší a menší šablony kruhu

Popis činnosti:

Nejdříve si na bílou čtvrtku obkreslíme větší kruh, který vystřihneme. Na obkreslení můžeme použít šablony nebo nějaké předměty s kruhovým dnem. Hnědou temperu smícháme s vodou, celý kruh namalujeme a necháme zaschnout. Z novin si pak obkreslíme menší kruh, který také vystřihneme a na zaschnutý hnědý papír nalepíme. Černou fixou dokreslíme hrozinky, mandle nebo cokoliv, co děti napadne. Ke koláčkům můžeme ještě přidělat novinové jitrnice nebo jelita.

Na obrázcích jsem použila olejové barvy, kde jsem smíchala hnědou a okrovou. Koláčky a jitrnice tak získaly originální vzhled. Na konec jitrnice můžete přilepit mašličky z provázku.

Koláče s číslicemi – vzdělávací aktivita

Pomůcky:

 • 10 papírových talířů nebo bílé papíry
 • tužka
 • fixy
 • laminovačka a fólie (nemusí být)
 • nůžky

Popis aktivity:

Na papírové talíře si tužkou vyznačíme kříž v kruhu a fixou obtáhneme. Do jedné čtvrtiny napíšeme číslici 1, do druhé nakreslíme puntík, do třetí čárku a do čtvrté například křížek. Papírový talířek rozstřihneme na čtyři díly. Pokud se rozhodneme nakreslit koláče na papír, můžeme koláč v celku zalaminovat a potom rozstřihnout. Takto pokračujeme od 1 do 10 až budeme mít deset talířů. Všechny dílky dáme do košíku a hra může začít.

Papírová čepice – výtvarná činnost

Pomůcky:

 • papír A4
 • lepidlo
 • nůžky
 • krepový papír
 • barevné ústřižky na ozdobu
 • pastelky, fixy
 • izolepa
 • provázek nebo pružná šňůrka

Popis činnosti:

Barevný papír A4 dle přání ozdobíme, pokreslíme. Můžeme použít fixy, pastelky, voskové pastely, nastříhané ozdoby z papíru. Potom papír srolujeme a zalepíme lepidlem. Vznikne nám kornout, který zastřihneme, aby byl rovný. Špičkou kornoutu provlékneme dlouhý krepový papír a přilepíme ho zevnitř kornoutu izolepou. Na závěr děrovačkou uděláme dírky po obvodu čepice a provlékneme provázek nebo pružnou šňůrku.

Justýna Zmeková


Reklama