Cesta z města, návrat domůSdílet na sociálních sítích

Máme tu závěrečnou lekci DV s příběhem Chrochtíka a Kvikalky. V něm se dozvíme, zda prasátka nalezla to, co hledala. Z metod a technik dramatické výchovy si představíme uličku, boční vedení a závěrečnou reflexi.

Cíle:

  • Pokusit se vyjádřit svůj názor a zároveň vnímat názory ostatních, umět se samostatně rozhodnout.
  • Mít povědomí o nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat.
  • Rozvoj schopnosti reflektovat prožité.
  • Společně vytvořit mapu putování Chrochtíka a Kvikalky.

Pomůcky:

Zástupné předměty – klobouky, maska vlka, látky modré a žluté (blýskavé) barvy, arch papíru velikosti A0, pastelky, vodové barvy, štětce, dostupný přírodní materiál.

ÚVODNÍ RITUÁL

Přivolání pohádky, připomenutí předchozích lekcí.

ROZEHŘÁTÍ

Vyprávění vychovatele: „Chrochtík s Kvikalkou se probudili na okraji města. Ráno bylo chladné. Slunce jen občas problesklo mezi mraky. Prasátka se potřebovala rozhýbat a zahřát. Co by jim pomohlo?“
Popis činnosti: Dětem navrhneme, ať samy vymyslí, jak se protáhnout. Případně si mohou vybrat některou z předchozích rozehřívacích her.

ZVUKOVÁ KOLÁŽ – DÉŠŤ

Vyprávění vychovatele: „Najednou se obloha zatáhla docela. Sluníčko už se neukázalo. Prasátka ani netušila, jakým směrem se mají dát. Kvikalka měla strach, že blýskavé prasátko nikdy nenajdou. Ještě ke všemu na ní z nebe spadla první kapka.“
Popis činnosti: Společně předvádíme déšť. Nejdříve ťukáním na prsty, tleskáním, postupně zesilujeme. Necháme na dětech, ať zkusí vymyslet samy, jak můžeme svým tělem ztvárnit déšť.

SETKÁNÍ S VLKEM

Vyprávění vychovatele: „Promoklá skrz naskrz dorazila prasátka k lesu. Schovala se pod stromy. Přitiskla se těsně vedle sebe, ale i tak se třásla zimou. Les šuměl. Najednou se nedaleko ozvalo zapraskání. Prasátka zpozorněla. Prasknutí se ozvalo z druhé strany. Někdo kolem nich obchází. Zpoza stromů se vynořil vlk: ,Co pohledáávají dvě prasátka za takového nečasu v lese? Hledáte blýskavé prasátko? Já vidím tohle malé růůžovéé a to je k nakousnutí!´“
Popis činnosti: Pomocí bočního vedení směřujeme děti do hloučku. Objevuje se vlk, použijeme zástupný předmět – masku vlka. Následuje krátký rozhovor s vlkem, z kterého má vyplynout, že vlk chce prasátka sníst.
(Boční vedení – vychovatel stojí stranou a vypráví, děti předvádí vyprávěné.)

ULIČKA – PŘEDÁVÁME VLKOVI VZKAZ

Instrukce vychovatele: „Nyní máte možnost vlkovi cokoliv povědět. Vy budete stát na kraji cesty a vlk po té cestě bude procházet, nemáte se čeho bát, vlk z té cesty nesmí sejít, neohrozí vás. Dokážete vlka přesvědčit, aby prasátka nesežral?“

Popis činnosti: Vyzveme děti, aby se postavily do uličky. Vstoupíme do role vlka nasazením masky. Ten uličkou prochází a poslouchá vzkazy dětí, případně jim krátce odpoví. Vystupujeme z role sejmutím masky.

(Ulička – děti se postaví naproti sobě do dvou řad čelem k sobě, mezi nimi je prostor – ulička/cesta, kde prochází postava z příběhu, v tomto případě vlk. Tak jak postava prochází uličkou, děti se vyjadřují, pořadí vyjadřování můžeme podpořit pohledem na dítě, které má zrovna mluvit)

DISKUZE

Vyprávění vychovatele: „Vlk se přes veškerá přesvědčování rozhodl prasátka sežrat. Co by měla prasátka v tu chvíli udělat?“
Popis činnosti: Děti se snažíme navést k diskuzi, zda se pustit do boje se silnějším nebo před ním raději utéct. Zda i v běžném životě existují lidé, kteří nás mohou ohrozit, ublížit nám. Jak se v takové situaci chovat, jak jí předcházet.

NALEZENÍ BLÝSKAVÉHO PRASÁTKA

Vyprávění vychovatele: „Chrochtík popadl klacek, praštil vlka přes nataženou tlapu, a když vlk zařval bolestí, vrazil mu do otevřené tlamy batoh. Vlk zakopl a svalil se ze stráně. Chrochtík popadl Kvikalku a pelášili z lesa. Doběhli až na vysoký kopec, kde se cítili bezpečně a chvilku si odpočinuli.“
Popis činnosti: Děti by si měly v tuto chvíli sednout, lehnout, zavřít oči a odpočívat stejně jako unavená prasátka. Během této chvilky odkryjeme v určeném místě předem připravené blýskavé prasátko (vytvořené z blýskavé látky na modrém podkladu). Dále budeme pokračovat ve vyprávění, během něhož by se děti měly rozhlédnout a objevit blýskavé prasátko.
Pokračování vyprávění: „Na kopci, kam prasátka doběhla, svítilo sluníčko. Prasátka se pomalu probudila. Pohlédla do kraje, který jim byl povědomý. Chrochtík s Kvikalkou nemohli uvěřit svým očím. Hleděli na třpytící se rybník, který svým tvarem připomínal prasátko. Podvečerní slunce se odráželo v jeho zčeřené hladině. ‚My jsme ho našli,‘ řekl Chrochtík dojatě. ‚Ale to není všechno. Podívej se pořádně Chrochtíku.‘ Kousek od ouška blýskavého prasátka na kraji vesnice stál domek. Byl útulný, sousedé byli vlídní. Kdopak v něm bydlel?“

ZÁVĚR LEKCE

Popis činnosti: Sejdeme se v kroužku, kde je připraven arch papíru velikosti A0, pastelky, vodovky, kusy látek, odstřižky novin, aj. Řeknu dětem, aby společně vytvořily mapu Chrochtíkovy a Kvikalčiny cesty za blýskavým prasátkem. Abychom na nic nezapomněli, pokusíme se nyní převyprávět celý příběh. Děti se střídají ve vyprávění, zároveň navrhují, kdo a na které místo v mapě tento děj znázorní. Vyprávěním a tvořením mapy tak děti reflektují celý příběh. Po dokončení činnosti necháme dětem k prohlédnutí samotnou knihu.

Výběr knižní předlohy pro tento projekt:

Autorkou pohádkového příběhu Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem je speciální pedagožka a logopedka Ester Stará, ilustrátorkou je Martina Matlovičová. Knihu vydalo nakladatelství 65. pole v Praze roku 2012. V roce 2013 získala dvakrát první místo v ocenění Zlatá stuha za výtvarnou a literární část v kategorii mladší děti.

Bohuslava Zemanová


Reklama