Cesta městemSdílet na sociálních sítích

Je tady další, v pořadí čtvrtá, lekce DV na motivy příběhu Chrochtíka a Kvikalky, ve které se prasátka budou potýkat s nástrahami rušného města. V předchozím díle prasátka putovala z lesa do města. Z metod a technik DV jsme si představili zastavené živé obrazy a dotkli jsme se tématu, jak zacházet s odpadem.

Cíle:

  • Rozvoj sluchového vnímání a schopnosti rozlišovat zvuky.
  • Seznámení s technikou zvukové koláže.
  • Osvojení si základních pravidel rozhovoru, umět naslouchat druhým.
  • Upevnění si metody hra v roli.

ÚVODNÍ RITUÁL

Přivolání pohádky, připomenutí předchozích lekcí.

ROZEHŘÁTÍ – POHYBOVÁ HRA

Vyprávění učitele: „Chrochtík s Kvikalkou se probudili v rušném městě, kde jezdila spousta aut.“
Popis činnosti: Pohybová hra na auta. Prostor, kde se mohou auta pohybovat, je vymezen lany, švihadly. Děti se pohybují rychlostí podle signálů, rychlost 1 – 5, musí dávat pozor, aby se auta nesrazila. Postupně zužujeme prostor vymezený lany. Navodíme tak pocit hustého provozu. Krátce s dětmi reflektujeme činnost, děti se vyjadřují k oblíbené rychlosti a k omezování prostoru.

ZVUKOVÁ KOLÁŽ – ZVUKY MĚSTA

Instrukce učitele: „Zamyslete se, jak to vypadá v rušném městě. Co vše tam můžeme slyšet za zvuky?“

Popis činnosti: Děti navrhují zvuky města, společně si jednotlivé zvuky opakujeme. Účelem této činnosti je navodit atmosféru rušného města.

Instrukce učitele: „Vyzkoušíme si, jak zní všechny zvuky najednou. Vyberte si vlastní zvuk, který budete předvádět. Zavřete oči a až uslyšíte zazvonění zvonečku, spustí své zvuky. Na další zvonění zvonečku úplně ztichnete. Dávejte pozor, ať nepřeslechnete zvonění zvonečku.“

HRA V ROLI – CHROCHTÍK HLEDÁ KVIKALKU

Vyprávění učitele: „Kvikalka byla moc unavená z toho nevzhledného města plného divných zvuků. A tak si sedla na obrubník a hladila zmožené nožky a bolavou hlavu. Chrochtík jí nabídl, ať si chvilku odpočine, že se půjde rozhlédnout po městě sám, zeptá se na nejbližší cestu z města a možná také zjistí něco o blýskavém prasátku. Chrochtík však nic nezjistil a když se vracel, nemohl přes všechna ta auta a davy zvířátek Kvikalku najít, neviděl ji. Zavolal na ni a někde v dálce se mu ozvala odpověď.“

Popis činnosti: Zvolíme děti, které budou představovat Chrochtíka a Kvikalku, dáme jim zástupné předměty – klobouky. Kvikalka je na jednom konci vymezeného prostoru, Chrochtík má zavázané oči. Ostatní děti stojí nebo se velmi pomalu pohybují po prostoru a každý vyluzuje určitý zvuk města. Chrochtíka zavedeme dál od Kvikalky, během cesty ho opatrně otáčíme. Chrochtík má za úkol Kvikalku najít podle sluchu. Kvikalka na Chrochtíka volá přes zvuky města. Následuje krátká reflexe.

SPOLEČNÁ IMPROVIZACE, HRA V ROLI

Vyprávění učitele: „Chrochtík byl rád, že Kvikalku našel. Už se nechtěli opět rozdělit, a tak pokračovali v hledání cesty z města společně. Uprostřed cesty však stál obrovský pes. ‚Vrrr, co tu chcete vy dvě hrrroudy?‘ ‚Hledáme blýskavé prasátko.‘ ‚Blýskavé prrrasátko?! Prrrasátka jsou rrrůžová, kulatá, hladká nebo se štětinami. Ale blýskavá? A tohle je můj rrrajón! Cizákům je prrrůchod zakázán.‘ Pes prasátkům bránil v cestě, až najednou se za ním ozvala kočka ‚Vůbec si ho nevšímejte, vrčí, ale nekouše. Je to starý morous, vypelichaný protiva.‘ ‚Za to ty jsi starrrá intrrrikánka!‘ ‚A ty jsi osel a nekňuba!‘ ‚Vyprrráším ti kožich a rrroztrhám tě na kusy.‘ Chrochtík s Kvikalkou stáli jako přimražení a sledovali psa s kočkou, jak mizí v dálce.“
Popis činnosti: Děti si ve dvojicích určí roli kočky a psa. Postaví se proti sobě a předvádí, jak se kočka se psem hádají. Společnou hádku spustím a ukončím zvonečkem.

ZÁVĚR LEKCE

Vyprávění učitele: „Chrochtík a Kvikalka si pomysleli, že tihle dva sousedi se neměli zrovna v lásce. Vzpomněli si na své vlídné sousedy. Začalo se jim stýskat po sousedech, po vesničce, po jejich domově. A co vy děti, hádaly jste se také někdy jako pes s kočkou?“
Popis činnosti: Děti reflektují prožitky z předcházející činnosti a vyjadřují se k celé lekci i jednotlivým aktivitám. Přikrýváme klobouky. Z příběhu opět vystoupíme rituálem – písničkou.

Bohuslava Zemanová


Reklama