Vánoční tvoření aneb je libo svíčku?Sdílet na sociálních sítích

Mezi symboly Vánoc neodmyslitelně patří světlo svíčky, plamínky věčného světla. S dětmi si vyprávíme o tradicích, Vánočních zvycích a o betlémském světlu. Například každá svíčka na adventním věnci něco symbolizuje. Dokonce i barvy svíček něco znamenají.

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
 • rozvoj tvořivosti
 • poznávání naší kultury, tradic a zvyků

Výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Adventní svíce

Pomůcky:

 • barevné papíry
 • nůžky
 • lepidlo
 • tužka
 • fixy

Postup:

Ze zeleného papíru si připravíme dva obdélníky, které podél přehneme a tužkou nakreslíme vlnovku a vystřihneme. Když papír otevřeme vznikne nám chvojí v adventním věnci. Můžeme vystřihnout ještě dva menší obdélníky, stejně postupovat a zvolit jiný odstín zelené. Menší chvojí nalepíme na větší. Z barevného papíru (děti si mohou zvolit, jakou barvu budou mít jejich svíčky) si vystřihneme 4 dlouhé obdélníky, každý z nich složíme do jednoduché harmoniky. Naposled vystřihneme ze žlutého papíru 4 hořící plamínky. Na čtvrtku dolů přilepíme vodorovně chvojí, svíčky přilepíme pouze nahoře a dole za přehnuté dílky a plamínky ke každé z nich. Chvojí můžeme jakkoliv dozdobit a fixou do plamínků nakreslit knot.

Svíčka z trubičky

Pomůcky:

 • rulička od kuchyňských utěrek (nebo podobná)
 • temperové barvy
 • štětce
 • voda
 • karton
 • tavná pistole

Postup:

Nejjednodušší je použít trubičku od kuchyňských utěrek, pokud nemáte, použijte jakoukoliv jinou (z hygienických důvodů se raději vyhněte těm od toaletního papíru). Na paletku si naneste temperové barvy a trubičku pomalujte. Můžete zvolit dva odstíny jedné barvy. Z kartonu si vystřihneme tvar plamínku, na který použijeme žlutou temperu. Pokud naleznete vhodný kus látky (např. zlatý), můžete po zaschnutí barvy na plamínek nalepit.

Svíčka, která nepálí

Pomůcky:

 • barevný papír
 • kousek kartonu
 • lepidlo
 • nůžky
 • fixa/tužka
 • tavná pistole
 • kolíček

Postup:

Z barevného papíru vystřihneme dva dlouhé proužky. Svíčka může být jednobarevná nebo vícebarevná. Proužky slepíme na konci k sobě a budeme skládat harmoniku. Ze žlutého papíru vystřihneme plamen svíčky se zobáčkem, který rozstřihneme a tím přilepíme na harmoniku. Stačí dokreslit knot a celou svíčku přilepit na kartonové kolečko. Pro zavěšení na stromeček připevníme tavnou pistolí kartonové kolečko s kolíčkem a máme krásnou ozdobu.

Justýna Zmeková


Reklama