Bramborování aneb podzimní tematický blok plný bramborSdílet na sociálních sítích

Přemýšlíte o nějakých činnostech pro děti na podzim? A co takhle „Bramborování?” Zapojte děti, ať každý donese tři až pět brambor a může se začít 🙂 Zde pro inspiraci najdete básničku, výtvarné tvoření, recept na pečené brambůrky a tip na zábavnou hru.

O staré bramboře

Jedna stará brambora

koulela se ze dvora.

Koulela se po kamení,

byla tu – a už tu není.

Moc se bála, že ji sníme,

uvaříme, rozkrájíme,

osolíme, omastíme

a břicho si nasytíme.

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

Výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • učit se zpaměti krátké texty

Motivace

 • přednes básničky s pohybem
 • počítání – kolik máme dohromady brambor?
 • rozdělení ovoce/zelenina
 • porovnávání brambor podle velikosti
 • co nám která brambora svým tvarem připomíná?
 • jak se pěstují brambory a co potřebují k růstu?
 • zdravé a nezdravé zpracování? Jaká jídla se z brambor dají uvařit?

1. činnost – Honičky (aneb upeč a sněz)

Pomůcky: nože, prkýnka, plech, pečící papír, brambory, olej, sůl

Honičky aneb pečené brambory děti určitě budou bavit. Dbáme na zvýšenou pozornost při krájení. Brambory krájíme na kolečka a dáváme na plech, poté potřeme olejem, osolíme a vložíme do trouby. A proč se jim říká Honičky? Protože je rukami honíme přímo na plechu a šup s nimi rovnou do pusy. Dobrou chuť:)

2. činnost – Piškvorky

Pomůcky: brambory, velký formát papíru či karton, tužky, dlouhé pravítko, černý fix

Na velký formát papíru či karton si děti nakreslí základní hrací plochu, tedy čtvercovou síť (tu si samozřejmě můžete uchovat na další hry). Na brambory, které nejsou určeny k jídlu, ale k výtvarné činnosti, si děti nakreslí kolečka a křížky a mohou začít hrát piškvorky. Takto se dají brambory použít i k dalším podobným hrám, například Lodě (námořní bitva).

3. činnost – Vlaštovky

Výtvarná činnost

Pomůcky: brambory, nůž, temperové barvy (černá, bílá, červená), štětce, bílé čtvrtky

Z brambor, které jsme využívali k hrám, vytvoříme tiskátka. Budeme potřebovat tři brambory, které rozpůlíme a vyřízneme vidlicový ocásek a menší bříško. Děti si nabarví nejprve půlku brambory černou barvou a otisknou na papír, menší ovál nabarví bílou a ocásek černou. Na zobáček použijeme červenou. Kam se bude vlaštovka koukat? Dopředu, doprava, nahoru nebo doleva? Na závěr si mohou domalovat telegrafní dráty.

Justýna Zmeková


Reklama