Supervize a intervize jako nástroje pro efektivní týmovou spolupráci

V minulém článku jsme si objasnili benefity a jednotlivé složky efektivní týmové spolupráce. Dnešním tématem jsou nástroje týmové spolupráce – supervize a intervize. Úvodní terminologie Nejprve si objasníme tyto dva termíny, jelikož často dochází k jejich záměně. Supervize Supervize je doslova překládaná jako „nadhled“. Označujeme takto nástroj efektivní týmové spolupráce, při kterém do pracovního kolektivu dochází […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Osobnost vychovatele a strategie zvládání nároků jeho práce

V předchozím, úvodním díle jsme se snažili obecně představit téma náročných situací při výchově dětí v rámci volnočasové pedagogiky. Náročnost povolání vychovatele je velká. Odborník by měl znát nejenom typy náročných situací, s nimiž se při kontaktu s dětmi může setkat, ale rovněž i své profesní limity a výzvy různého druhu. Ještě před tím, než […]

... Více...