Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Obtížný žák a co je vlastně (na) obtíž?

V praxi se setkáváme s mnoha různými typy dětí, a ne vždy je pro nás snadné s nimi vyjít, zvládnout jejich chování a dokázat je usměrnit. Na vině může být mnoho různých faktorů a není vždy snadné dohlédnout všechny proměnné, které chování dítěte ovlivňují. Každé dítě je jiné, má jinou povahu, pochází z jiného prostředí. […]

... Více...