Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Obtíže spojené s jídlem

V novém díle se nyní zaměříme na obtíže spojené s jídlem u dětí ve školách a školních družinách. Nebudeme hovořit pouze o specifické diagnostické kategorii onemocnění poruch příjmu potravy, nýbrž nahlédneme do problematiky v širším kontextu obtíží spojených se stravováním u dětí, které k nim mohou přispět. Výchovné instituce mohou pozitivně přispět k budování a přijetí zdravého životního […]

... Více...