Syndrom CAN, aneb zanedbávané a zneužívané dítě

V dnešním článku se zaměříme na děti trpící tzv. syndromem CAN (z anglického Child Abuse and Neglect). Zneužívání a zanedbávání dětí je dalekosáhlým problémem, který způsobuje trauma narušující vývoj mozku a přinášející dlouhodobé fyzické, emocionální a behaviorální obtíže v budoucím dospělém životě. Pochopení příznaků a rizikových faktorů špatného zacházení s dětmi může pomoci odborníkům v oblasti péče […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Obtíže spojené s jídlem

V novém díle se nyní zaměříme na obtíže spojené s jídlem u dětí ve školách a školních družinách. Nebudeme hovořit pouze o specifické diagnostické kategorii onemocnění poruch příjmu potravy, nýbrž nahlédneme do problematiky v širším kontextu obtíží spojených se stravováním u dětí, které k nim mohou přispět. Výchovné instituce mohou pozitivně přispět k budování a přijetí zdravého životního […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Sebepoškozování

V tomto článku pokračujeme dílčím tématem zaměřujícím se na duševní zdraví dětí. Konkrétně se zaměříme na projevy sebepoškozování a sebevražedných úvah, které velmi často souvisí s úzkostnými a depresivními stavy, jež jsme zmínili v minulém díle. Poslední průzkumy ukazují, že se sebepoškozuje až 15% dětí. Téma je tedy velice aktuální napříč vzdělávacími institucemi. Sebepoškozování je úmyslný akt nějaké […]

... Více...