Vánoční příběhSdílet na sociálních sítích

Je tu poslední týden v tomto kalendářním roce, který si s dětmi v družině užíváte. Děti už hoří nedočkavostí, co najdou pod stromečkem a těší se na zimní řádění o Vánočních prázdninách. Vy možná ještě na poslední chvíli zařizujete vše, co má navodit tu správnou Vánoční atmosféru. My vám nabízíme chvilkové zastavení se u Vánočního příběhu. A možná se dozvíte, co jste ještě nevěděli.

Úvod do příběhu

Děti sedí v kruhu, uprostřed je položený atribut císaře (plášť, dlouhý šál, vavřínová koruna – záleží na tom, co máte k dispozici). Vychovatel/ka oznámí dětem: ,,Já si nyní vezmu tuto věc na sebe a v někoho se proměním, vy mi s proměnou pomůžete. Dávejte však dobrý pozor, co vám daná osoba poví. A děti, až se s vámi ta osoba rozloučí, nezapomeňte mě zase proměnit zpět.“ Můžete vyzvat děti, ať vám pomohou se přeměnit pomocí čarovné formulky ,,Abrakadabra“. Při proměně se například zatočíte třikrát dokola nebo se na pár vteřin schováte za paraván, za dveře apod. Důležité je, abyste po nasazení atributu vystupovali již jako daná osoba.

Pozn.: slovo ,,Abrakadabra“ nejspíše pochází z aramejské podoby hebrejského ,,abra“ (stovřím) ,,k ´dabra“ (jak řeknu).

Císař Augustus – učitel v roli

,,Zdravím vás lidé dobří, jsem římský císař Augustus. A potřebuji si ve své zemi udělat pořádek. Vůbec nevím, kolika lidem vládnu, kolika ženám, mužům, dětem. Zvolím si nyní svého asistenta, který bude počítat lidi„(mohou být i dvě děti). „Nazvu tě svým ´osobním počítačem´. Dále potřebuji někoho, kdo zjištěné údaje zaznamená. Ty budeš mým ´osobním záznamníkem´. Ááá, ty nemáš čím psát?“ Vychovatel/ka naznačí dítěti ukazováček jako pero: ,,zde máš brk“, a na druhé ruce natáhne dlaň: ,,zde máš pergamen a zapisuj“.

Vychovatel/ka dále pokračuje: Tak jdeme počítat. Zvedne ruku ten, kdo má na sobě něco pruhovaného? „Počítač“ spočítá zvednuté ruce. ,,Záznamníku! Zapiš, že mám tolik pruhovaných lidí ve své zemi“. Dále pokračujete s otázkami podle času a zájmu dětí… (zvedne ruku ten, kdo měl ke snídani mléko, kdo se brodil sněhem při cestě do školy apod.) Snahou vychovatele/ky je, vnést do počítání a zapisování ke konci chaos (ptát se rychle, takže děti nebudou stíhat zvedat ruce, počítat, zapisovat) a uzavřít to větou: ,,Tak takhle by to nešlo vážení obyvatelé, musíme vtom udělat pořádek. Vyhlašuji tedy, aby se každý z vás dostavil do města svého původu a tam se nechal zapsat. Přeji vám šťastné pořízení. Na shledanou.“

Děti by měly v tuto chvíli opět začarovat „Abrakadabra“ pro proměnu císaře ve vychovatele/ku. Následně vychovatel/ka klade dětem otázky: ,,Kdo tu byl, jak se jmenoval, co od vás chtěl, co potřeboval, co vyhlásil?“

Čtení příběhu

Marie jede na oslu, ale nesedí se jí zrovna pohodlně. S Josefem jsou na cestě do Betléma už mnoho hodin, ale jejich cíl je stále ještě v nedohlednu. Marie znovu ucítila, jak se děťátko pohnulo. Josef a Marie nebyli jediní, kdo v té době cestovali. Caesar Augustus totiž vydal výnos, že se má provést soupis obyvatel, a lidé se kvůli tomu museli vypravit do měst, odkud pocházeli. Josef s Marií vyšel z Galileje, z města Nazaret, do Judeje, do Davidova města, které se nazývá Betlém, odtud pocházel jeho rod. Cesta byla dlouhá asi 140 km. Marie si oddechla, když v dálce konečně uviděla Betlém. Ten už byl plný lidí. Mnozí dorazili k soupisu ještě před Josefem a Marií, takže pro ně v žádném domě nezbylo místo. Neměli tedy jinou možnost než přenocovat ve stáji.

Pohybová hra – Obsazeno!

Nyní si s dětmi zahrajeme klasickou pohybovou hru na obsazené místo. Použijte židličky, případně obruče, podsedáky, gumové kroužky apod., vždy je o jeden kus dané pomůcky méně, než je dětí. Pustíme hudbu, děti se pohybují volně po prostoru a v tu chvíli, kdy se hudba stopne, děti mají za úkol si na danou pomůcku sednout – „ubytovat se“. Po odehrání celé písničky zjistíme, zda je ve skupině někdo, kdo vždy našel místo k ubytování.

Navrhované písničky ke hře:

Po hře můžete s dětmi vést krátkou diskuzi o tom, jak se Josef s Marií cítili, když nemohli sehnat nikde ubytování a hlavně vzhledem k tomu, že Marie čekala miminko.

Pastýři

Vychovatel/ka vypráví: ,,Přišel večer a všichni se uložili ke spánku. Nejen v Betlémě, ale i daleko na pastvinách, kde pastuškové pásli své ovečky. Nyní si děti pohodlně sedněte a zavřete oči. Představte si, že kolem vás potichu chodí ovečky, ovčácký pes je hlídá a vy si chvilku můžete zdřímnout.“ Vychovatel/ka přistoupí k jednomu dítěti a pošeptá mu do ucha: ,,V Betlémě se narodilo děťátko, jmenuje se Ježíšek, vstaň a pošeptej tu zprávu dál a pojď za mnou.“ Děti si předávají zprávu a přidávají se do průvodu, chodíme potichu po třídě, opatrně mezi ležícími dětmi. Až vstanou všechny děti, zazpíváme si společně koledu „Půjdem spolu do Betléma„.

Závěr

Četní příběhu: ,,Poklidnou atmosféru najednou narušili pastýři, kteří se nahrnuli do stáje. Přispěchali z kopců, na kterých byli se svými stády.  Chtěli vidět celou rodinu, ale hlavně se zajímali o děťátko, které se před chvílí narodilo. Byli nadšením bez sebe a zářili radostí. Překvapeným rodičům vyprávěli o svém neuvěřitelném zážitku. Během noci se jim náhle objevil anděl a říkal, ať spěchají do Betléma, kde se ve stáji narodil Boží syn.“

S dětmi si na závěr shrneme příběh, co se dozvěděly a co naopak v příběhu nebylo. Kdo přišel do Betléma naposledy? Jak se jmenovali Tři králové? Co nesli? Zazpívejte si s dětmi známé koledy, užijte si Vánoční atmosféru.

Bohuslava Zemanová


Reklama