Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 2 – účastníci prázdninového provozu

Může se k prázdninovému provozu přihlásit i účastník, který ve školním roce nenavštěvuje ŠD za podmínky úplaty a přihlášky na prázdniny? Iveta s. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS. (vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) V souladu se zákonem by měly prázdninový provoz nabízet všechny školní družiny, pokud se ředitel/ka školy nedomluví se zřizovatelem jinak. Přesné podmínky a formy […]

... Více...