Agresivní dítě ve školní družině

V tomto článku se zaměříme na problematiku agrese a násilí u dětí. Agresivita v dětství představuje negativně laděné chování vůči druhému, ať už fyzicky nebo verbálně a může představovat výzvu napříč sociálními situacemi. Agresivní chování může zahrnovat slovní urážky, nadávky, bití, kopání anebo bitky. Mírná agresivita v raném dětství může být normální součástí vývoje v závislosti na […]

... Více...

Syndrom CAN, aneb zanedbávané a zneužívané dítě

V dnešním článku se zaměříme na děti trpící tzv. syndromem CAN (z anglického Child Abuse and Neglect). Zneužívání a zanedbávání dětí je dalekosáhlým problémem, který způsobuje trauma narušující vývoj mozku a přinášející dlouhodobé fyzické, emocionální a behaviorální obtíže v budoucím dospělém životě. Pochopení příznaků a rizikových faktorů špatného zacházení s dětmi může pomoci odborníkům v oblasti péče […]

... Více...