Záhada o Yettim – aneb mrazivé tvořeníSdílet na sociálních sítích

Nynější počasí nás motivovalo k tomu, abychom vám připravili inspiraci na „mrazivé tvoření“.

Cíle

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy

  • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
  • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
  • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
  • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

Děsivá hlava Yettiho

Pomůcky:

karton, obvazová vata, Herkules, nůžky, drobné manipulační pomůcky

Postup:

Co si asi Yetti myslí? Je člověk nebo zvíře? K této činnosti můžete zahrnout diskuzi o emocích, použít metodické kartičky, procvičit oromotoriku. Z kartonu si vystřihneme ovál, na který budeme pomocí lepidla lepit vatu. Z bílé čtvrtky pak vystřihneme menší ovál, který nalepíme na vatu. Yettimu ještě chybí rohy, které vystřihneme také z kartonu. No a zábava může začít. Do obličeje vkládáme obočí, oči a ústa. Můžeme je použít z odstřižků kartonu, rozpůlit korky, přikládat kamínky, barevné kuličky nebo jakékoliv drobné pomůcky. Děti mohou vytvořit dvojice a hádat emoci navzájem nebo samostatně podle předlohy metodických karet. Finální pocit připevníme na obličej.

Kombinace tuše a suchých pastelů

Pomůcky:

bílá čtvrtka, tuš, suché pastely

Postup:

Jak asi Yetti vypadá? Přečtěte si příběh, nechte děti zavřít oči a představovat si, jak sněžný muž může vypadat. Na čtvrtku si nejprve tuší nakreslíme postavu Yettiho, co ho obklopuje? Kde žije nebo čím se živí? Vše, co děti napadne je necháme nakreslit. Po zaschnutí tuše, vezmeme barevné suché pastely a obrázek vybarvíme.

Vyšívání Yettiho

Pomůcky:

vyšívací kruh, vyšívací tkanina Kanava, jehly pro děti, barevné bavlnky, tužka, nůžky

Postup:

Vyšívání je pro děti skvělá činnost, která může bavit holky, ale i kluky. Nejprve si tužkou děti nakreslí na vyšívací tkaninu Yettiho, poté si ho pomocí pomocí bavlnky a jehly vyšijí.

Justýna Zmeková


Reklama