Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Sebepoškozování

V tomto článku pokračujeme dílčím tématem zaměřujícím se na duševní zdraví dětí. Konkrétně se zaměříme na projevy sebepoškozování a sebevražedných úvah, které velmi často souvisí s úzkostnými a depresivními stavy, jež jsme zmínili v minulém díle. Poslední průzkumy ukazují, že se sebepoškozuje až 15% dětí. Téma je tedy velice aktuální napříč vzdělávacími institucemi. Sebepoškozování je úmyslný akt nějaké […]

... Více...