Tři aktivity na Tři králeSdílet na sociálních sítích

Chystáte se v pátek s dětmi slavit svátek Tří králů? Přinášíme vám další inspiraci: Tři aktivity na Tři krále. Přejeme příjemné tvoření, zdobení a luštění.

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Očekávané výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Tři králové – výtvarná činnost

Pomůcky

 • temperové barvy
 • štětce
 • barevné papíry
 • čtvrtka A4
 • váleček
 • nádoba na barvy
 • lihová fixa

Postup

Nejdříve si připravíme modrou barvu, kterou smícháme s vodou do větší nádoby. Válečkem děti nanesou barvu na čtvrtku a nechají zaschnout. Z barevných papírů si vystřihneme tři rovnoramenné trojúhelníky, které budou představovat těla králů (každý král by měl mít jinou barvu). Na zaschlé pozadí nalepíme trojúhelníky vedle sebe. Poté si připravíme tělovou nebo oranžovou barvu a žlutou, které také naředíme s vodou. Na hřbet ruky naneseme tělovou barvu, na prsty žlutou a otiskneme na papír nad přilepený trojúhelník. Opakujeme dvakrát. Až nám hlavy králů zaschnou, dokreslíme jim obličej a bílou temperou otiskneme prstem sněhové vločky na modrý podklad.

Koruny Tří králů – smyslová činnost

Pomůcky

 • bílé papíry
 • laminovačka
 • lihová fixa
 • plastelína
 • skleněné kamínky
 • chlupaté a plyšové kuličky
 • barevné kamínky

Postup

Z bílého papíru si vystřihneme královské koruny, obtáhneme fixou obrys a napíšeme velká písmena K, M, B na každou zvlášť. Zalaminujeme a vystřihneme. Děti si pak zdobí královské koruny, plastelínou písmena. Můžete dětem nabídnout jakékoliv ozdobné kamínky, přírodní materiály nebo barevná víčka.

Tříkrálová křížovka

 1. 5×2
 2. Zbylá část kmene stromu po pokácení
 3. Čím spojíme dvě věci k sobě dohromady?
 4. Pojízdný dům
 5. Bílo šedý pták se žlutým zobákem. Naleznete ho u nás i u moře
 6. Svátek, kdy se narodil Ježíš
 7. Místo, kde působí herci
 8. Nábytek určený ke spaní
 9. Věc na zalévání květin
 10. Dravý mořský hlavonožec, z jeho výměšků se získává barvivo

Justýna Zmeková


Reklama