Nejčastější dotazy z provozu školní družiny – 10 – Patří mobilní telefon do družiny?

Paní učitelky po mně chtějí, abych zakázala dětem v družině používat mobily. Můžete mi tedy, prosím, poradit, jak to máte u vás? Alena V. Odpovídá: Filip Sedláček, DiS.(vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu) Dle revidovaného RVP je mobilní telefon nově vnímán jako učební pomůcka, jeho úplný zákaz ve škole je tedy de facto v rozporu se současným […]

... Více...

Implementace moderních technologií do činností ve školní družině – část 1. – chytrý telefon a tablet

Ačkoliv mnozí z nás z toho nemusí být zcela nadšeni, moderní technologie jsou nedílnou součástí každodenního života dětí již od nejútlejšího věku a hrají zásadní roli v jejich sociálním životě, trávení volného času, ale čím dál častěji i vzdělávání. Je to tak správně? Má tento trend být posilován, nebo se mu máme snažit ze všech […]

... Více...