Implementace moderních technologií do činností ve školní družině – část 1. – chytrý telefon a tablet

Ačkoliv mnozí z nás z toho nemusí být zcela nadšeni, moderní technologie jsou nedílnou součástí každodenního života dětí již od nejútlejšího věku a hrají zásadní roli v jejich sociálním životě, trávení volného času, ale čím dál častěji i vzdělávání. Je to tak správně? Má tento trend být posilován, nebo se mu máme snažit ze všech […]

... Více...