Práce S dětmi S ADHD – část druhá

V minulém článku jsme si vysvětlili pojem ADHD a nastínili jsme si základní principy pro práci s dětmi s ADHD. V dnešním článku si rozšíříme další tipy pro efektivní práci s těmito dětmi. Akceptace Potřeba sounáležitosti, uznání a lásky je znázorněna již v Maslowově pyramidě potřeb (1943) a týká se samozřejmě i dětí s ADHD, možná právě kvůli vnímané odlišnosti o to více.Prvotně […]

... Více...

Léto pedagogického pracovníka

Práci pedagogických pracovníků řadíme do pomáhajících profesí, které jsou mnohdy psychicky velmi náročné. Kvalitní odpočinek má svou nezbytnou úlohu, nejen jako prevence syndromu vyhoření. Zároveň však ke konci letních prázdnin již můžeme začít tvořit úspěšný školní rok, a to pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Aktivní odpočinek K prázdninám a odpočinku patří samozřejmě i „povalování […]

... Více...

Jak pracovat s náročnými situacemi při výchově dětí: Osobnost vychovatele a strategie zvládání nároků jeho práce

V předchozím, úvodním díle jsme se snažili obecně představit téma náročných situací při výchově dětí v rámci volnočasové pedagogiky. Náročnost povolání vychovatele je velká. Odborník by měl znát nejenom typy náročných situací, s nimiž se při kontaktu s dětmi může setkat, ale rovněž i své profesní limity a výzvy různého druhu. Ještě před tím, než […]

... Více...